Přeskočit na obsah

Historie TS Stopař

Na začátku roku 1990, po pádu komunistického totalitního režimu v listopadu 1989, reorganizovali apolitičtí vedoucí Pionýrské skupiny při ZŠ G.Klimenta v Ostravě – Porubě své oddíly v PS Stopař. Prvním skupinovým vedoucím byl zvolen „Hroch“ Petr Rol. Skupina měla dva oddíly, „Kamzíky“ pod vedením „Světlušky“ Ivany Koutné a „Juddyho“ Petra Jodase a „Mamuťapky“ pod vedením „Mamči“ Renáty Rezkové a „Ježka“ Lenky Siwkové. Klubovna byla ve sklepních prostorách na ul. G.Klimenta v Ostravě – Porubě. V létě proběhl putovní tábor, hlavní náplní skupiny byly turistické a zálesácké aktivity konané na pravidelných středečních schůzkách v klubovně a na víkendových akcích.

V roce 1991 se skupinovou vedoucí stala Štěpánka Svěrkotová, vznikly dva nové oddíly „Drobci“ pod vedením „Inky“ Kamila Stelmacha a „3. oddíl“ pod vedením „ Havrana“ Richarda Marka. V létě proběhl letní tábor v Bohdíkově, v nádherném prostředí Jeseníku, kousek za Šumperkem, hlavní vedoucí zde byla Štěpánka Švěrkotová. Nadále probíhala pravidelná víkendová a klubovní činnost, vedení oddílu „ Mamuťapky „ převzal „ Welda „ Tomáš Velička. Na jaře 1992 proběhl pod vedením Jarmily Horákové jarní tábor na myslivecké chatě ve Vlkovicích v Oderských vrších, v létě pak letní tábor, opět v Bohdíkově.

V letech 1993 až 1996 převzal funkci skupinového vedoucího Jirka Štěpánek., pod jeho vedením se skupina přestěhovala do prostor na ZŠ G.Klimenta. Na jaře 1993 proběhl jarní tábor opět ve Vlkovicích. V létě téhož roku se uskutečnil letní tábor v Palkovicích, poblíž hradu Hukvaldy, hlavním vedoucím byl osobně skupinový vedoucí Jirka Štěpánek. V letech 1994 a 1995 pak proběhly letní tábory v Nových Heřmínovech u Bruntálu a jarní tábory ve Vlkovicích a Jerlochovicích. V téže době se počet oddílu opět snížil na dva, jejichž vedení převzaly Gábina Polanská a Vlaďka Paverová, hospodaření skupiny bylo dlouhodobě vyřešeno příchodem zkušené ekonomky Růženky Paverové. Na jaře 1996 proběhl jarní tábor v Bítově poblíž Bílovce, hlavním vedoucím byl poprvé „ Welda „ Tomáš Velička, v létě pak velký tábor v Nové Vésce u Bruntálu, hlavním vedoucím tu byl naposledy Jirka Štěpánek. Na činnosti skupiny se v těchto létech nic zásadního neměnilo, nadále převažovalo zaměření na turistiku, táboření a zálesácké dovednosti.

V polovině 90. let dorostla řada členů do věku vedoucích a instruktorů, skupina začala trpět přetlakem dospělých. Po letním táboře v Nové Vésce vypukla vzpoura omladiny, vedená „ Čajdou „ Tomášem Pastrňákem, Lenkou Křenkovou, Jarkou Dvořákovou a Romanem Paverou. Situaci se sice podařilo zklidnit, ale funkci skupinového vedoucího složil Jiřík Štěpánek a na začátku roku 1997 nečekaně odešel Tomáš Pastrňák z několika členy a založil si vlastní organizaci. Na začátku roku 1997 byl skupinovým vedoucím zvolen Richard Marek, pod jehož vedením proběhl jarní tábor, opět ve Vlkovicích a letní tábor v Palupíně v jižních Čechách, poblíž Jindřichova Hradce. V tomto období přišlo na skupinu několik nových osobností, z nichž zejména „ Marconi „ Marek Ivan na poli kuchařském a „ Lahváč „ Petr Lembard na poli zábavy, zanechali v historii skupiny nesmazatelnou stopu. V téže době se sídlo skupiny přestěhovalo do sklepních prostor na ZŠ Komenského, v Ostravě – Porubě, počet oddílů se ztenčil na jeden.

V roce 1998 byl zvolen do čela skupiny, Tomáš Velička. Upevnila se klubová činnost, vyrostli noví vedoucí a instruktoři, např. Rudolf Krč, Veronika Paverová, Eva Brdová, Pavel Křenek, „ Sněžka „ Petra Mohylová, Martina Paverová a mnozí další. Na jaře proběhl jarní tábor v Palkovicích, letní pak opět v Bohdíkově, v obou případech byl hlavním vedoucím skupinář Tomáš Velička. V roce 1999 byl do čela skupiny zvolen Vladimír Was. Pod jeho vedením se uskutečnil jarní tábor, opět v Jerlochovicích a letní opět a naposledy v Bohdíkově.

V druhé polovině 90. let vzrostl politický tlak v Pionýru. Pod tímto tlakem a vzhledem k protekcionářskému systému řízení této organizace na úrovni okresu a ČR dospělo vedení PS Stopař k tomu, že začalo vážně uvažovat o vystoupení z řad Pionýra a o vstupu do jiné dětské organizace, popřípadě o založení své vlastní. Na jaře 2000 proběhl ještě jarní tábor v Heřmanicích u Oder, opět pod vedením Tomáše Veličky, na něm pak došlo k dohodě mezi třemi tehdy služebně nejstaršími vedoucími, Tomášem Veličkou a Richardem Markem o transformaci PS Stopař ve vlastní dětskou organizaci s názvem Turistické sdružení Stopař. Byly sepsány stanovy této organizace a v červnu 2000 pak zaregistrovány na MV ČR. V čele sdružení byla ustanovena rada starších, jako nejvyšší řídící kolektivní orgán ve složení Tomáš Velička, Richard Marek, kteří zároveň vykonávají funkci statutárních zástupců a Lenka Veličková a Vladislava Marková.

Za desetiletou historii PS Stopař prošlo jejími řadami téměř sto vedoucích a instruktorů a dále téměř dvě stě dětí. Od roku 1993 se bývalí i současní vedoucí scházejí na pravidelném Výročním ohni, konaném vždy na podzim, nejčastěji na myslivecké chatě ve Vlkovicích u Fulneku.

Od roku 2000 tedy existuje a pracuje toto sdružení jako samostatná dětská organizace. Sídlo bylo přesunuto zpět na ZŠ G.Klimenta, kde má sdružení svou klubovnu. Od roku 2002 probíhá opět pravidelná středeční klubová činnost, víkendové akce, jarní a letní tábory. Letní se uskutečnily v roce 2000 ve Velkých Karlovicích, 2002 na Slezské Hartě, 2003 v Čermné ve Slezsku a 2004 ve Zruči nad Sázavou, všechny pod vedením Tomáše Veličky a v roce 2005 v Nekoři u přehrady Pastviny na Orlici a v roce 2006 na Pasekách u Šternberka pod vedením Michala Klímy, jarní tábory pak proběhly v roce 2003 v Jerlochovicích pod vedením Tomáše Veličky, 2004 v Rychalticích u Hukvald pod vedením Michala Klímy a 2005 a 2006 v Kelči pod vedením Rudolfa Krče. Na podzim 2005 pak bylo ustanoveno výkoné vedení pro práci s dětmi ve složení hlavní vedoucí Michal Klíma a jeho zástupci Rudolf Krč a Martina Fojtíková. Rada starších si ponechala kontrolní činnost, ekonomiku sdružení a zastupování sdružení navenek. V současné době pak shání sdružení nové prostory pro klubovnu. Od podzimu 2006 vystřídala Michala Klímu ve funkci hlavního vedoucího Martina Fojtíková.

V únoru 2008 byla 5. voleným členem rady zvolena Martina Fojtíková, adresa sdružení byla přesunuta na Urxova 487 v Ostravě – Porubě.
1.12.2008 MV ČR provedlo změnu stanov TS.